Hartina Kawih Nyaeta: Kaya Sastra Sunda Pisan

Posted on

Hartina kawih nyaeta salah sahiji warisan budaya Sunda nu hartina nyaeta puisi-puisi Sunda. Kawih aya dina bentuk lisan sareng tulisan. Dina sisi sejarah, kawih bisa dianggap kaya sastra Sunda pisan.

Asal-Usul Hartina Kawih Nyaeta

Hartina kawih nyaeta ngagunakeun basa Sunda. Basa Sunda ieu ngagunakeun aksara Sunda. Aksara Sunda ngagunakeun 18 huruf. Huruf-huruf ieu bisa dibagi kana 3 jenis, yaitu huruf ngalagena, huruf aksara, sareng huruf pasangan.

Dina asal-usulna, hartina kawih nyaeta ngan sajaba ka jaman purba. Dina jaman ieu, kawih digunakeun pikeun ngagunakeun sababaraha hal, kaya ngalayungkeun pangumbaraan sareng ngalayungkeun kaayaan adat istiadat.

Komponen Hartina Kawih Nyaeta

Hartina kawih nyaeta ngandung komponen-komponen, antara séjén:

  • Pujangga
  • Tembang
  • Gending
  • Basa

Pujangga nyaéta panulis kawih. Tembang nyaéta isi kawih. Gending nyaéta irama kawih. Basa nyaéta basa nu dipaké dina kawih.

Manfaat Hartina Kawih Nyaeta

Hartina kawih nyaeta ngandung manfaat nu pangbagja kana budaya Sunda sareng kana kaayaan nasional. Puisi kawih bisa ngalibetkeun ahli basa sareng orang séjén pikeun ngalaksanakeun tradisi Sunda.

Pos Terkait:  Jelaskan Pembagian Masa Pergerakan Nasional

Manfaatna ogé bisa ngadukung industri pariwisata. Contona, kawih bisa diangkat kana panggung seni sareng dipertontonkeun dina acara-acara adat.

Pentingna Ngamutahirkeun Hartina Kawih Nyaeta

Pentingna ngamutahirkeun hartina kawih nyaeta nyaéta pikeun ngajaga kaayaan kawih. Ngamutahirkeun kawih bisa ngadukung kaayaan budaya sareng ngadukung karya pujangga Sunda. Ngamutahirkeun kawih bisa ogé ngadukung ngembangkeun dokuméntasi sareng narima karya-karya pujangga Sunda.

Salah sahiji cara pikeun ngamutahirkeun kawih nyaéta ku ngadamel program-program ngajaga sareng ngembangkeun kaayaan kawih. Program-program ieu bisa ngabogaan lomba-lomba kawih sareng ngadamel seminar pikeun ngajelaskeun kana karya-karya pujangga Sunda.

Kawih-Kawih Nu Kudu Diinget

Ayeuna, hartina kawih nyaeta kudu dipertahkeun sareng kudu diinget. Aya sababaraha kawih Sunda nu kudu diinget, antara séjén:

  • Pupuh Sinom
  • Pupuh Pangkur
  • Pupuh Magatru
  • Pupuh Durma
  • Pupuh Maskumambang

Kawih-kawih ieu ngandung nilai budaya sareng kudu diinget ku generasi-generasi nu datang. Ngajaga sareng ngamutahirkeun kawih bisa ngadukung kaayaan budaya Sunda sareng ngadukung karya pujangga Sunda.

Kawih Dina Kehidupan Modern

Walaupun hartina kawih nyaeta warisan budaya Sunda, kawih masih bisa dipaké dina kehidupan modern. Contona, kawih bisa dipaké pikeun ngalayungkeun nuju pangénggalan sareng pangawitan acara-acara resmi.

Kawih ogé bisa dipaké pikeun ngalayungkeun nuju pangawitan sareng pangénggalan acara-acara adat. Kawih bisa ngagunakeun instrumen musik modern pikeun ngalayungkeun kana kawih.

Pos Terkait:  Perangkat Lunak: Penjelasan Lengkap tentang Software

Kesimpulan

Ngamutahirkeun hartina kawih nyaeta nyaéta pikeun ngajaga kaayaan budaya Sunda. Kawih ieu ngandung manfaat nu pangbagja kana budaya sareng kana kaayaan nasional. Ngamutahirkeun kawih bisa ngadukung kaayaan budaya sareng ngadukung karya pujangga Sunda. Kawih bisa dipaké dina kehidupan modern sareng bisa ngalibetkeun ahli basa sareng orang séjén pikeun ngalaksanakeun tradisi Sunda.

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *